Met in achtneming van artikel 2:36 lid 1 van het Burgerlijk wetboek kunt u het lidmaatschap van DutchForm conform de statuten (laatste wijziging 2015) artikel 6.2 opzeggen.

 

Artikel 6.2

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden voor het verstrijken van contributiejaar, met dien verstande dat:

  1. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;
  2. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen – andere dan de verplichtingen van geldelijke aard – zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
Deel dit op [ssba]

Actualiteit en kennis

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2023 - Dutchform heeft haar website laten maken door Ebbers Media.