nvvm-logo

De Nederlandse Vereniging voor Modelmakerijen (NVvM) is opgericht in 1953. De doelstelling van de vereniging was enerzijds het behartigen van de ondernemersbelangen en anderzijds het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de collega-ondernemers in de branche.

In 1971 heeft de vereniging zich met volledig behoud van haar zelfstandigheid aangesloten bij Koninklijke Metaalunie. Deze heeft als grote ondernemersorganisatie voor het MKB in de metaal op vele gebieden de kennis en kundigheid in huis om enerzijds de sectorale belangen te behartigen, maar anderzijds kan Metaalunie de individuele leden van de NVvM op velerlei disciplines bijstaan in hun taak als ondernemer en werkgever. Deze keus is een goede gebleken. Vrijwel alle leden hebben dankbaar gebruik gemaakt van het hoogwaardige – en doorgaans kosteloze – dienstenpakket van Metaalunie en de praktijkgerichte advisering bij het besturen van hun bedrijf. De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de modelmakerijen (CAO, ARBO, onderwijs, juridische aspecten) heeft dankzij deze aansluiting eveneens een krachtige impuls gehad.

Daarnaast bevorderde NVvM actief de onderlinge contacten tussen de bedrijven in de modelmakersbranche en aanverwante branches. Daarmee kregen de leden van de vereniging de mogelijkheid om met collega ondernemers van gedachten te wisselen over allerlei zaken die spelen in en rond hun vakgebied en in hun bedrijfsvoering.

Ook informeerde de vereniging haar leden over relevante vaktechnische ontwikkelingen. Want de tijd heeft zeker voor de modelmakerijen niet stilgestaan. De meeste bedrijven hebben hun werkterrein verbreed, waardoor er thans veel meer specialismen voorkomen dan vroeger.

Maar nog steeds staan de modelmakerijen aan de basis van het industriële productieproces en vormen zij de onontbeerlijke schakel tussen industrieel ontwerp en (massa)productie. Door hun specifieke kennis wordt de modelmaker betrokken bij alle ontwikkelingsfasen vanaf het idee voor een product tot aan de feitelijke productie.

Zo maken de voormalige NVvM leden zichtmodellen (eye-catchers, dummy’s en promotionele modellen), functie-, test- en schaalmodellen, maquettes (ook die welke gebruikt worden voor technische testen), prototypes, gieterijmodellen en andere basismodellen voor productiegereedschappen (zoals mallen, vormen en matrijzen) en coquilles (metalen vormen om te gieten). Bij een en ander worden hout, kunststoffen en metalen als materiaal gebruikt en worden ook steeds meer geavanceerde machines ingezet

[verslag uit de oude doos]

In de vijftiger jaren toen de vereniging werd opgericht waren er in Nederland nog vele metaalgieterijen. Dit was dan ook de afzetmarkt voor de toen talrijke modelmakerijen die nogal eenzijdig gericht waren op het handmatig maken van modellen en kerndozen, veelal in hout, voor de ijzer-, staal en andere gieterijen. Wat dat betreft is er veel veranderd.

Met de tijd dat steeds meer grote gieterijen hun deuren sloten veranderde ook het werkterrein van de huidige modelmakers. Men ging zich steeds meer richten op andere takken zoals de kunststof industrie, automobielindustrie, betonindustrie maar ook bijvoorbeeld industriële ontwerpbureaus en architecten. Deze diversificatie leidde tot de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken wat door de grootschalige introductie van ICT binnen de maakindustrie in een stroomversnelling is geraakt.

Kortom de huidige modellen die gemaakt worden binnen onze bedrijven zijn niet meer onder één noemer te vangen, maar lopen zeer uiteen en hebben het beroep van de modelmaker tot een veelzijdig en uitdagend beroep gemaakt:

Van modellen van enkele centimeters (bijvoorbeeld een pacemaker) tot mallen van tientallen meters (bijvoorbeeld een blad van een windturbine).

Van modellen in hout tot modellen in kunststof, of aluminium, of staal, of polystyreenschuim. Ondanks deze veelzijdigheid in materiaal en technologie liggen de grondslagen voor het ambacht en het ruimtelijke inzicht van de modelmaker nog steeds aan de basis ook van het meest complexe model. De huidige modeltechnicus is niet alleen een kundig en nauwgezet vakman; hij dient tevens over een goed ruimtelijk inzicht te beschikken en een gedegen kennis te hebben op het gebied van productietechnieken. Zowel de schuurschijf als het CAD station zijn onontbeerlijke gereedschappen binnen de hedendaagse modelmakerij.

Deel dit op [ssba]

Actualiteit en kennis

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2023 - Dutchform heeft haar website laten maken door Ebbers Media.