Scholing is belangrijk. Redenen waarom veel vormenmakers leerbedrijf (willen) zijn:

  • Betrokkenheid met de branche
  • Hogere kwaliteitsstandaard
  • Jonge mensen een kans geven
  • Balans in personeelsbestand
  • Bevordering instroom vakmensen

Merkbaar beter

Binnen leerbedrijven die hun deuren openstellen voor studenten, snijdt het mes aan twee kanten: zij bieden jongeren een kans en tegelijkertijd wordt de eigen organisatie er merkbaar beter van. Zo ervaren de ondervraagde leerbedrijven een hogere kwaliteitsstandaard (81%) en meer balans in het eigen personeelsbestand (75%). Ook brengen studenten actuele vakkennis in en is de instroom van nieuw personeel gemakkelijker te realiseren, zo vindt de helft van de onderzochte leerbedrijven.

Dynamische sfeer

Daarnaast hebben studenten ook een positieve invloed op minder tastbare factoren. Van de ondervraagde bedrijven merkt 60% dat de jongeren voor een open en dynamische sfeer op de werkvloer zorgen en is 67% van mening dat studenten een positief effect hebben op de bedrijfsvoering.

Uitspraken als ‘hun naïeve openhartigheid geeft een ander beeld van het eigen bedrijf’ en ‘het enthousiasme van de stagiairs werkt aanstekelijk’, illustreren dit.

Maatschappelijk verantwoord

Naast de positieve uitwerking van studenten op de interne gang van zaken beïnvloedt het opleiden ook het beeld dat de buitenwereld heeft van de organisatie. Leerbedrijven laten met het opleiden duidelijk zien dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Volgens 60% van de deelnemers draagt dit bij aan een positief bedrijfsimago. Het levert naamsbekendheid op en 24% geeft aan hierdoor nieuwe klanten voor zich te winnen. Ook biedt het een sterke uitgangspositie bij bijvoorbeeld aanbestedingen.

Aansluiting onderwijs

Voor de onderzochte bedrijven is opleiden ook een manier om de aansluiting met het onderwijs te behouden en de contacten met de onderwijsinstellingen verder uit te bouwen. Het is een kans om mee te denken over de inhoud van opleidingen. Daarmee hebben ze directe invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Dat heeft een gunstig effect op de kwaliteit van toekomstig personeel.

Gewoon leuk

Naast het gunstige effect van opleiden op de bedrijfscultuur, -kwaliteit, -imago en -resultaat blijkt uit het onderzoek dat er nog een reden is waarom ondervraagde bedrijven erkend leerbedrijf willen zijn. Jongeren opleiden blijkt namelijk ook ‘gewoon leuk’ te zijn, zo zeggen een aantal leerbedrijven. Jongeren ‘hebben verfrissende humor’, ‘houden van pittige gesprekken in de kantine’, ‘hebben spontane invallen’ en ‘gebruiken andere woorden.’

Bron: SBB verdieping juni 2012

 

Ook vormenmaker worden? Klik hier!

Deel dit op [ssba]

Actualiteit en kennis

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2023 - Dutchform heeft haar website laten maken door Ebbers Media.