Onderwijs en bedrijfsleven verenigd in Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben een brief aan minister Bussemaker van OCW gestuurd, met een voorstel dat een positief effect heeft op de groei van het aantal mbo-studenten met een leerbaan. In de brief wordt de minister gevraagd een vaste vergoeding in te stellen voor leerbedrijven die een leerbaan aanbieden. Koninklijke Metaalunie heeft zich in beginsel aangesloten bij deze oproep, al vindt Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs Metaalunie, wel dat het vaste bedrag tenminste op een voldoende niveau is. “Dat neemt de onzekerheid weg en bevordert het aanbieden van leerwerkplekken”, zegt ze. Bedrijven die een mbo-student met een leerbaan begeleiden, ook wel beroepsbegeleidende leerweg of bbl genoemd, kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Maar omdat de vergoeding afhankelijk is van het totale aantal aanvragers, weten bedrijven vooraf niet welk bedrag ze ontvangen. Om de onzekerheid weg te nemen, is voorgesteld om een vast, jaarlijks bedrag per bbl-student beschikbaar te stellen en dit ook vooraf aan leerbedrijven bekend te maken. Ook is de minister gevraagd de administratieve last voor bedrijven die de subsidie aanvragen te verminderen. Op deze manier zijn leerbedrijven eerder bereid om een leerbaan aan te bieden en krijgen meer studenten de kans om via lerend werken een diploma te halen. Heij vindt het een goede zaak dat een vaste vergoeding ook gepaard moet gaan met een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. “Nu is het voor bedrijven vrij complex om de subsidiepraktijkleren aan te vragen vanwege met name de urenverantwoording en de voortgang”, vindt ze. “Naar verluidt zou daarom maar 30% van de bedrijven bereid en in staat zijn om de subsidiebijdrage aan te vragen.” In het verlengde daarvan moet ook goed gekeken worden naar de hoogte van de subsidie meent ze. “Gemiddeld is dat nu 2300 euro per jaar. Dat moet zeker blijven. Het is ook een goede investering, 85% van de BBL-ers in MKB-metaal heeft na afronding van de opleiding een baan!”  

Warning: Use of undefined constant syndication_permalink - assumed 'syndication_permalink' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dutchform/public_html/wp-content/themes/fuze/templates/default/single.php on line 31

Warning: Use of undefined constant syndication_permalink - assumed 'syndication_permalink' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dutchform/public_html/wp-content/themes/fuze/templates/default/single.php on line 32

Warning: Use of undefined constant syndication_permalink - assumed 'syndication_permalink' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dutchform/public_html/wp-content/themes/fuze/templates/default/single.php on line 32
Bron: http://metaalunie.nl/Details/Metaalunie-steunt-pleidooi-SBB-voor-vaste-subsidie-leerbedrijven
Terug naar overzicht